رنگ ها

چگونه فضاهای کوچک خانه خود را بزرگ جلوه دهیم؟

/%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%87-%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

 برای بررسی ایده ها و روشهایی ساده برای بزرگتر  جلوه دادن فضاهای مختلف منازل کوچک  با کالادک همراه باشید.


هارمونی رنگ ها در دکوراسیون داخلی

/%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C

در طراحی دکوراسیون همواره توازن و تناسب در انتخاب طرح ها و رنگ ها می تواند محیطی دلخواه و پر نشاط را برای شما فراهم آورد.