متریال چوبی

کاربرد Plywood در حمام و سرویس های بهداشتی

/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-plywood-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C

فضای خصوصی خود را با طرح و رنگ های مختلفی از چوب آرایش کنید!


دکوراسیون داخلی با متریال چوبی

/%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%DA%86%D9%88%D8%A8%DB%8C

این وسایل به راحتی با سبک های مدرن و معاصر همخوانی پیدا می کنند. چوب حسی از طبیعت را وارد فضا می کند.